Documents alumnat-famílies

Autoritzacions i documents de compromís
En cas de malaltia

Quan un alumne/a presenti símptomes de malaltia es trucarà a casa per tal de que vinguin a recollir-lo. En cas de que la recollida sigui allargada per causes majors i el nen/a tingui febre, des de l’escola li subministrarem paracetamol si tenim l’autorització de la família.

Si cal subministrar a l’alumne qualsevol altre medicament en horari escolar cal presentar la recepta mèdica i firmar el full d’autorització d’administració. El podeu descarregar en el següent enllaç:

Les famílies dels alumnes que tinguin qualsevol tipus d’al·lèrgia, ho han de comunicar a l’escola. Si aquesta al·lèrgia és de tipus alimentària o al làtex, cal omplir els documents següents:

Si el nen o la nena deixa de patir una al·lèrgia diagnosticada anteriorment, cal comunicar-ho per tal de modificar els nostres protocols i registres.