Projecte educatiu

Projecte Educatiu de Centre en construcció pel fet de passar a ser Institut Escola. A continuació podeu visualitzar un petit resum del nostre projecte existent.