QUÈ CAL FER PER LA PREINSCRIPCIÓ?

Ens trobem en una situació excepcional, degut a la pandèmia del COVID-19 i la situació d’Estat d’alarma que ens obliga a extremar moltes mesures. Això fa que tots els tràmits  administratius presencials es vegin modificats, adaptats a la nova situació, substituint-se la presència física de les persones per opcions més telemàtiques, seguint les instruccions sanitàries, i sempre encaminats a mesures preventives, en benefici de tots els ciutadans.

Si el vostre fill/a ja està inscrit a l’escola la matrícula del proper curs 2020-2021 quedarà automàticament formalitzada, i no caldrà omplir el full de confirmació de plaça.

Els alumnes Massagrans (6è) dins el termini establert heu de fer preinscripció a l’Institut que vulgueu en primera opció. El vostre centre adscrit és el de Vilanova del Camí per això us dirigim al web de l’IES Pla de les Moreres:  https://institutpladelesmoreres.cat/.

Les famílies que tingueu infants que han d’entrar el proper curs a l’escola haureu de seguir els següents passos per formalitzar la preinscripció:

1.- TELEMÀTICAMENT

    • Omplir la sol·licitud d’inscripció telemàtica (del 13 al 22 de maig).
    • Enviar el resguard de la sol·licitud d’inscripció al correu electrònic oficial de l’escola a8063795@xtec.cat, afegint la documentació escanejada o fotografiada (DNI alumne, DNI pares i llibre de família). Si s’al·lega algun criteri de prioritat també cal presentar-ne la documentació que ho acrediti.

2.- DE MANERA EXCEPCIONAL ES POT FER PRESENCIALMENT

    • Demanar cita prèvia AQUÍ  o per telèfon
    • Anar l’escola (1 persona) el dia i hora assignada amb la Document per la sol·licitud de preinscripció presencial emplenada des de casa si es possible i portant originals, i a poder ser fotocòpia, de la documentació necessària (DNI alumne, DNI pares i llibre de família). Si s’al·lega algun criteri de prioritat també cal presentar-ne la documentació que ho acrediti.

POSTERIORMENT es publicaran les llistes de resultats a la web del departament i de l’escola, i caldrà formalitzar la matrícula al centre assignat (del 13 al 17 de juliol).

calendari previst