Bloc del GEP

Aquí us presentem el nou bloc del GEP o Generació Plurilingüe. En aquest espai trobareu totes les tasques, activitats, intervencions, etc. que es facin envers aquest projecte.

Us fem cinc cèntims del que és el projecte GEP.

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest programa d’innovació durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi Natural i Social denominat com Science.

Tant l’equip directiu com els mestres implicats rebran formació i s’ha creat un grup impulsor, s’elaboraran els projectes i material i aquests, s’aniran implementant. El GEP s’incorporarà també al projecte lingüístic del centre.

El curs 2017-18 s’aplicarà el projecte  amb l’objectiu de consolidar-lo i que es faci extensiu a tot el cicle superior.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

Aquí us deixem el logotip del projecte:

GEP

 

 

Venda de llibres, quaderns i xandall

Us recordem que el dilluns 3 de juliol de 10-13h i de 17-19h a la Biblioteca de l’escola, la llibreria Catalunya farà la venda de:

– Llibres de text per als alumnes de 1r i 2n.

– Quaderns des de 1r fins a 6è.

– Quaderns de vacances.

També vindrà l’empresa encarregada del xandall perquè pugueu fer la reserva. Portaran una mostra de cada talla. La reserva del xandall es podrà pagar amb targeta.

Famílies de 1r i 2n: si opteu per comprar els llibres fora de l’escola, recordeu que, de totes maneres, heu de comprar el llibre de matemàtiques a l’escola, ja que no el trobareu a cap llibreria (l’editorial Tekman només comercialitza a les escoles). Aquest llibre l’haureu de pagar en efectiu: 40,50 euros.

Venda de llibres curs 2017-2018
Venda de llibres curs 2017-2018