Oferta educativa

Oferta de places per al curs 2019-2020

                                                                            CURS 2019-2020
CURS PLACES OFERTADES NÚMERO DE VACANTS
P3 46 Ordinàries + 4 NEE 46 Ordinàries + 4 NEE
P4 46 Ordinàries + 4 NEE 0
P5 46 Ordinàries + 4 NEE 3 Ordinàries + 1 NEE
1r 46 Ordinàries + 4 NEE 5 Ordinàries + 2 NEE
2n 46 Ordinàries + 4 NEE 0
3r 46 Ordinàries + 4 NEE 0 Ordinàries + 1 NEE
4t 46 Ordinàries + 4 NEE 2 Ordinàries + 1 NEE
46 Ordinàries + 4 NEE 0
69 Ordinàries + 6 NEE 0 Ordinàries + 2 NEE