Som una Comunitat d’Aprenenatge

Des de l’1 de juliol de 2018, quan el 98% de la comunitat educativa ho va decidir, som una Comunitat d’Aprenentatge.

Una Comunitat d’Aprenentatge és un projecte d’innovació reconegut pel Departament d’Educació que té com a objectiu fonamental l’èxit educatiu i social de tot l’alumnat. No només busquem l’excel·lència en els resultats acadèmics del nostre alumnat, sinó també una bona preparació per a esdevindre la societat del futur.

En la recerca d’aquests dos objectius de l’educació del segle XXI, ens basem en la posada en pràctica d’actuacions educatives d’èxit, com són:

Els Grups Interactius: els Grups Interactius és una distribució de l’aula diferent. L’alumnat es col·loca en grups i, durant una sessió, es treballen 4 activitats diferents. L’essencial en aquests grups, per distingir-los dels racons, tallers, etc., és que en cada grup de treball hi ha un adult (que pot ser un/a mestre/a, un pare/mare, un/a exalumne/a…) que té la tasca de dinamitzar la interacció entre els alumnes. No es tracta que aquest adult faci cap explicació teòrica, sinó que vetlli perquè la tasca que desenvolupa l’alumnat sigui una tasca dialogada entre tots. A la nostra escola desenvolupen Grups Interactius des de P5 fins a 6è, de l’àrea de Llengua catalana i de l’àrea de Matemàtiques. Si voleu veure un exemple, cliqueu al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=ZHDTMuB-m9E

Les Tertúlies Literàries Dialògiques: les Tertúlies Literàries Dialògiques són una altra actuació educativa d’èxit. Es tracta de, a partir d’un clàssic de la literatura universal, i tenint molt present el diàleg igualitari, es treballen valors, diferents punts de vista, diversitat d’opinions, coneixement d’altres cultures… És important tenir molt present la importància del diàleg igualitari a les Tertúlies Literàries, i amb això volem dir que apostem per la força de l’argument i no per l’argument per la força. En aquests moment de tertúlia tot l’alumnat participa aportant els seus punts de vista i ningú se sent jutjat. A la nostra escola realitzem Tertúlies Literàries Dialògiques des de P5 fins a 6è. El nostre alumnat llegeix L’Eneida, 20 000 llegües de viatge submarí, Peter Pan, Platero y yo, El Lazarillo, Oliver Twist, Tom Sawyer, Viatge al centre de la Terra i L’Odissea.

Les comissions mixtes: en una Comunitat d’Aprenentatge és fonamental el diàleg igualitari per a la construcció de l’escola que volem. És per aquest motiu que, pràcticament des del primer dia, organitzem reunions periòdiques, a les quals assisteixen mestres i famílies, per prendre decisions que ens impliquen a tots/es. Com el seu nom ho diu, som una comunitat i és important que tots/es ens impliquem. Per aquest motiu totes les aportacions i idees són benvingudes! Hem realitzat comissions mixtes per tractar diferents temàtiques com són les festes que celebrem a l’escola, la priorització dels somnis de la comunitat (més avall us expliquem què és)… Aquí teniu algunes informacions sobre una comissió mixta que vam realitzar el curs passat: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/general/comissio-mixta-2-de-maig-de-2019/

La formació de famílies: per altra banda, l’escola no és només un espai d’aprenentatge pels més petits de la casa. També pot ser un lloc d’aprenentatge continu pels adults. Aquest curs hem organitzar xerrades per a les famílies sobre els perills d’internet per als adolescents, sobre criança…

Hi ha 3 actuacions educatives d’èxit que encara no hem engegat a la nostra escola, són el model dialògic de prevenció i resolució de conflictes, la formació dialògica del professorat i la Biblioteca tutoritzada. El nostre claustre està rebent formació contínua per poder, ben aviat, iniciar-les!

 

A més d’aquestes actuacions educatives d’èxit, tota Comunitat d’Aprenentatge ha de ser l’escola somiada per a cadascun dels membres que formen aquesta comunitat. És per aquest motiu que els curs 2018-2019 tots vam poder “somiar” l’escola que volíem: mare, pare, àvis, àvies, mestres, nens, nenes… Tots els somnis van ser recollits i classificats per ordre de facilitat per fer-los realitat, per rellevància… Des d’aquell dia, anem fent realitat tots i cadascun d’aquells somnis i sempre que aconseguim que un d’ells deixi de ser un somni i sigui una realitat, ho pengem al nostre web. En aquest enllaç teniu el llistat de tots els somnis de la comunitat i quan i com els anem fent realitat: https://agora.xtec.cat/escolajoseppla/general/prioritzacio-dels-somnis-recollits/