Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2019

Vacances:

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 20 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

31 d’octubre de 2019

5 de desembre de 2019

24 de febrer de 2020

4 de maig de 2020

1 de juny de 2020

Festes oficials (estatals o locals):

2 i 11 de setembre de 2019

12 d’octubre de 2019

1 i 30 de novembre de 2019

6 de desembre de 2019

1 de maig de 2020

Jornada compactada:

El 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 8 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9h a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.