Calendari del curs

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2020

7 de desembre de 2020

15 de febrer de 2021

3 de maig de 2021

Festes oficials (estatals o locals):

7 i 11 de setembre de 2020

12 d’octubre de 2020

30 de novembre de 2020 (local)

6 i 8 de desembre de 2020

6 de gener de 2021

1 de maig de 2021

Jornada compactada: 

El 22 de desembre de 2020 i del 7 al 22 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9h a 12,30h i de 15,00h a 16,30h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre de 2020 i a partir del 7 de juny de 2021 es realitza horari compactat de 9h a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:30h.)

Aquest curs 20/21, l’horari lectiu es veurà modificat per la millor organització dels grups pel que fa al COVID-19. Aquí teniu els horaris. 

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.