Som una escola exigent en quant a la convivència

Som una escola exigent, exigent en quant a la convivència. Per a nosaltres que hi hagi un bon ambient escolar és molt important. Que els alumnes siguin partícips de l’acord de les normes de convivència de l’aula els fa responsables ja que han de complir normes que han acordat entre ells.

Si hi ha bon clima escolar, es treballa millor i si es treballa millor, els resultats acadèmics són molt positius.

A les aules, en funció de l’edat dels nens i nenes tenim exposades graelles de convivència que es treballen molt intensament amb l’alumnat de tal manera que ells coneixen perfectament quina serà la conseqüència a un comportament que no és adequat.

Per tal de garantir un bon ambient escolar, l’eix vertebrador de la nostra tasca educativa és l’acció tutorial. El tutor/a des de la proximitat és l’encarregat de fer el seguiment, l’animació i la coordinació del grup classe. És l’encarregat de fer també un seguiment personal dels alumnes tant pel que fa a la vessant acadèmica com a la seva maduresa personal.

La tutoria té les següents finalitats:

-Transmetre els valors. Val a dir que l’escola ha estat premiada en dos ocasions pel bon treball realitzat en aquest àmbit (Premi Conviure al 2012 entregat per l’Associació d’Antics Diputats i Diputades del Parlament de Catalunya i Premi Repsol al 2016 per un vídeo que definia els valors del treball en equip).

-Fer seguiment personalitzat, és a dir informar a les famílies de tots aquells aspectes relacionats amb el creixement de l’alumne, el seu rendiment i la seva integració.

Tot això, s’aconsegueix a través de la tutoria grupal a la qual dediquem una hora setmanal en grup i a través de les tutories individualitzades tant amb les famílies com amb els alumnes per les quals tots els mestres a partir de 3r de primària tenen una hora d’atenció en el seu horari.