Salut

Administració de medicaments als alumnes:

Per poder administrar medicació als alumnes cal que el pare, mare o tutor/a legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre i l’autorització signada pel pare, mare o tutor/a legal.

Al·lèrgies

Les famílies han d’informar a l’escola de qualsevol al·lèrgia o altra particularitat sanitària dels seu fill/a en fer la matrícula, i aportar l’informe mèdic pertinent.

Vacunes i revisions dentals

L’escola es coordina amb el CAP de Sant Andreu de la Barca per a l’administració de les vacunes de 6è i les revisions bucodentals a 1r i 6è que marca el Departament de Sanitat.