Activitats extraescolars

L’AFA de l’escola us ofereix el servei d’activitats extraescolars, per tal que totes les famílies tinguin l’oportunitat de gaudir d’un temps de lleure lúdic i educatiu.

Aquestes activitats són gestionades per l’empresa Control Play, especialitzada en la gestió del temps de lleure a les escoles, sota la supervisió de l’AFA.

Les diferents activitats extraescolars s’ofereix a l’alumnat d’Educació Infantil i d’Educació Primària, i es desenvoluparan des d’una metodologia activa i lúdic-educativa, on a partir del joc i/o l’activitat es treballaran les diferents tècniques, sense oblidar mai aquells aspectes que fan referència a l’educació humana i social.

Les característiques generals d’aquestes activitats són:

  • Els tècnics i monitors de les activitats són especialistes en la materia que imparteixen. Cada trimestre s’entrega un informe valoratiu de l’activitat realitzada.
  • Es fan grups reduïts amb un màxim de 10-12 alumnes, depenent de l’activitat. En el cas que hi hagi en una activitat amb menys de 8 nens/nes inscrits,aquesta no es podrà realitzar.
  • Els rebuts son carregats al compte indicat en el full d’inscripció, a mes vençut (entre el dia 5 i el 12).
  • Si es produeixen devolucions de rebuts, aquests són carregats amb 4,00€ per despeses bancàries.

L’oferta d’activitats extraescolars que ofereixen per als alumnes són les següents:

ACTIVITAT / DIES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
 7.30h – 9h Acollida Matinal Acollida Matinal Acollida Matinal Acollida Matinal Acollida Matinal
16.30h – 17.30h     Ballem  Mini-Patinem English Fun  Futbol Sala   
Robòtica 1  Patinem   Minichef    
Robòtica 2         

Per canvis o baixes s’han de comunicar directament a les monitores o bé al coordinador (Luis Rodriguez) en horari de 16.30h a 17.30h, o al e-mail: joseppla.extraescolars@gmail.com