Som una escola oberta al món

Som escola compromesa amb les tecnologies

Som una escola compromesa amb les tecnologies i les integrem en el dia a dia dels nostres alumnes.

Comptem amb una aula d’informàtica, amb ordinadors de sobretaula. Totes les aules disposen de pissarres digitals a disposició dels/les mestres i de l’alumnat. Per altra banda, comptem amb tauletes i portàtils, per treballar la competència digital amb el nostre alumnat, des de P3 fins a 6è. Vetllem perquè el desenvolupament d’aquesta competència es treballi intensivament.

 

Som una escola compromesa amb les llengües

https://www.youtube.com/watch?v=1L2IeRQPziI&t=26s

Introduim la llengua anglesa des de P3, amb una sessió d’immersió en aquesta llengua, setmanal. La nostra escola forma part del programa GEP del Departament d’Educació, des del curs 2017-2018.

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Educació en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya.

GEP

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi Natural i Social denominat com Science.

Actualment l’escola compta a la seva plantilla docent amb 8 mestres amb titulació de llengua anglesa. Aquest és un punt fort del centre ja que el fet de tenir aquest nombre de docents especialitzat en llengua anglesa fa que es pugui desplegar aquest Programa d’Innovació des de 3r de Primària, nivell a partir del qual els alumnes realitzen una part de les ciències en anglès.

Tant l’equip directiu com els mestres implicats reben formació. S’ha creat un grup impulsor que s’encarrega d’elaborar els projectes i material que es van implementant progressivament. El GEP forma part també del Projecte Lingüístic del Centre.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Educació:

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/