Jornada Cultural a Cicle Mitjà

Els i les alumnes de Cicle Mitjà de l’escola (igual que els altres nens i nenes de Primària) han gaudit d’una jornada cultural en que l’eix vertebrador és la llengua anglesa.

Els alumnes de cicle mitjà han treballat en 6 tallers diferents; London Mandala, English Music, Tea bags, Telephone Box i The big red bus.

Aquí teniu algunes fotos:

 


Bloc del GEP

Aquí us presentem el nou bloc del GEP o Generació Plurilingüe. En aquest espai trobareu totes les tasques, activitats, intervencions, etc. que es facin envers aquest projecte.

Us fem cinc cèntims del que és el projecte GEP.

El GEP (Generació Plurilingüe) és un programa plurilingüe impulsat pel Departament d’Ensenyament en el que hi participen un grup de centres de tot Catalunya. La nostra escola formarà part d’aquest programa d’innovació durant els cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020.

L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels nostres alumnes. Aquest objectiu l’aconseguirem incrementant l’exposició a la llengua anglesa des d’altres àrees no lingüístiques. En el nostre cas, des de l’àrea de Medi Natural i Social denominat com Science.

Tant l’equip directiu com els mestres implicats rebran formació i s’ha creat un grup impulsor, s’elaboraran els projectes i material i aquests, s’aniran implementant. El GEP s’incorporarà també al projecte lingüístic del centre.

El curs 2017-18 s’aplicarà el projecte  amb l’objectiu de consolidar-lo i que es faci extensiu a tot el cicle superior.

Per a més informació, podeu consultar la web del Departament d’Ensenyament.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

Aquí us deixem el logotip del projecte:

GEP