Padrins lectors

Apadrinament entre els nens/es de 6è amb els de 2n i de 5è amb els de 1r per tal de reforçar la lectura, tant en els més grans com els petits. Afavorir el treball cooperatiu entre diferents edats i el  voluntariat com a valor positiu.