Consell Escolar

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

President: Francesc Niella

Cap d’estudis: Victòria Corts

Secretària: Cora Ramazzini

Representants de mestres:

  • Elena López
  • Silvia Padreny
  • Mary Jose
  • Emma Anguera

Representants de mares i pares:

  • Sheila Moreno
  • Azahara Hisa
  • Marta Ventura

Representat de l’AFA: Laura Bravo

Representant de l’Ajuntament: Marta Alarcón

Representant PAS: 

 

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR