Equip Docent

 

 • EQUIP DIRECTIU
  • Director: Francesc Niella – Horari Visita:  dimarts de 15 a 16.30h.
  • Cap d’Estudis: Victòria Corts – Horari Visita : dimarts de 15 a 16.30h.
  • Secretària: Cora Ramazzini

 

GRUP

NOMBRE D’ALUMNES

TUTORA

ALTRES DOCENTS

ESPAI

EI3A

21

EI3B

21

EI4A

24

EI4B

23

EI5A

25

EI5B

25

1rA

25

1rB

24

2nA

23

2nB

23

3r

26

4t

27

24

6èA

24

6èB

24

El dia setmanal fixat per a la visita de les famílies de cada mestre és el dimarts de 12.30 a 13.45 h.

 • ALTRES ESPECIALISTES

Logopeda: Maria José Fernández Calvo (només alumnes amb dictamen )

Psicòloga: Érika Hernández, dimarts i dimecres de 9 a 14 h. i divendres (alterns) de 9 a 11 h.

 • COORDINADORS DE CICLE

Educació Infantil :

Comunitat de mitjana: (1r, 2n i 3r)

Comunitat de grans: (4t, 5è i 6è)

 

 • ALTRES COORDINADORS

Coordinadora Digital:

Coordinadora Riscos Laborals:

Coordinadora Lingüística:

Coordinadora Programa TEI:

 • PERSONAL D’ADMINSITRACIÓ I SERVEIS
 • ADMINISTRATIVA:

· CONSERGE: Manel Garcia Osuna

 

Dies d’atenció al públic: (degut a la situació actual, l’atenció serà telefònica o vía mail)

De dilluns a divendres de 9 a 10 hores i de 15 a 15.30 hores. Divendres de 16 a 17 hores.