Història

ANTECEDENTS: ELS ORÍGENS DE L’ESCOLA.

Isidre Martí i Gubern (1850-1931) era natural d’Odena, província de Lleida,  però es traslladà a Esplugues l’any 1895.  Es dedicava a comerciar amb vins, potser gràcies a les relacions familiars que la seva muller, Maria Brillas, tenia amb Robert Brillas, propietari de les caves Marguery.

La figura de l’Isidre Martí passarà a la nostra història com l’alcalde dels Consistoris formats des de l’any 1902 al 1913.

De fet, l’arribada d’Isidre Martí significà un nou viratge en la vida municipal, lligada fins aleshores, amb les pràctiques caciquils.  L’onada “regeneracionista” auspiciada pels canvis municipals mantè una clara consonància amb els corrents noucentistes de l’època.Reflex d’aquesta nova política municipal ho esdevindrà la construcció de les Escoles.

 

L’any 1906 l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va comprar els terrenys on està situada l’escola actualment a Ia Sra. Manuela Ramoneda per 5.000 pessetes. D’aquesta quantitat, Isidre Martí  en va pagar de la seva butxaca 1.000 pessetes.

 

L’Ajuntament encarregà l’obra a l’arquitecte municipal Gabriel Borrell, essent el constructor Melcior Pagés.  L’escola va costar 65.000 ptes, 35.000 ptes de les quals les va pagar el consistori municpal realitzant un préstec i les altres 30.000 ptes les va pagar l’estat.Les negociacions que es portaren a terme per a la concessió de l’emprèstit municipal foren realitzades per en Pau Pujol Vila (propietari de la fàbrica de ceràmica “Pujol i Bausis”) qui fou declarat fill adoptiu de la població.  A més, els llibres d’actes municipals destaquen els mèrits personals que en la construcció i marxa de les escoles tingueren en Joan Tintoré i Josep Argemí. Finalment l’edifici fou inaugurat el 10 de desembre de 1910. Durant els primers anys l’edifici albergà alhora l’escola municipal  i dependències municipals. Més endavant, l’any 1932, l’Ajuntament abandonà definitivament les dependències, essent a partir de llavors un centre docent públic. A mitjans de la dècada dels 70, el creixement demogràfic d’Esplugues obliga a la construcció d’un altre edifici de dues plantes davant de l’edifici original.  Ambdós edificis quedaren separats pel pati del col·legi.  L’any 1982, l’edifici original, inadequat per a la tasca docent, és enderrocat quan s’havia construït un edifici annex (l’actual) i un pis més en l’edifici esmentat de dues plantes. El 1988 vam entrar a formar part del Pla d’Escoles Associades a l’UNESCO. Aquestes edificacions són les que, avui dia, formen l’Escola Pública Isidre Martí.

ENTORN DE L’ESCOLA.

   Vista que oferia l’entorn de l’escola l’any 1920. Podem veure el carrer de l’Església amb Can Ramoneda a la dreta, a l’esquerra l’edifici modernista que 30 anys després seria el convent de Montsió i darrera d’aquest edifici  l’escola amb els seus grans finestrals. Darrera de l’escola s’alcen els xipresos del cementiri parroquial.L’entorn de l’escola era eminentment agrícola: camps d’atmetllers, oliveres i garrofers, cereals i vinya, així com algun que un altre hort. Al fons es veuen les primeres cases de Sant Just Desvern.

Les dues fotografies són fetes des del campanar de l’església de Santa Magdalena pel matí i a primera hora de la tarda respectivament.

Vista que oferia l’entorn de l’escola pels voltants de l’any 1950. Podem veure el carrer de l’Església ja urbanitzat amb Can Ramoneda a la dreta. A l’esquerra del carrer hi ha l’edifici modernista del Convent de les Dominiques de Montsió. Darrera d’aquest edifici es veu l’escola amb els seus grans finestrals.  Darrera de l’escola s’alcen els xipresos del cementiri parroquial. L’entorn de l’escola ara ha canviat. Ja no és eminenment agrícola. Encara hi són els camps d’atmetllers, oliveres, garrofers, cereals i horts. Peró al fons es veuen les xemeneis de fàbriques tèxtils, de la metal·lúrgia, bòbilies i cimenteres. També es veuen les escomeses elèctiques. El paissatge es va tornant més urbà i industrial. Els carrers s’urbanitzen.  
  Vista que oferia l’entorn de l’escola l’any 1995.

Un paissatge eminentment urbà, integrat dins de la gran conurbació de la regió metropolitana de Barcelona.