Sharing to learn

L’escola participa en un projecte de col·laboració amb l’Escola Americana d’Esplugues, Sharing to learn. L’objectiu principal és afavorir i millorar l’expressió oral.

Aquest projecte va dirigit als alumnes de 4tr de primària i consisteix en que durant una de les sessions setmanals (dimecres tarda), 4 alumnes de l’Escola Americana intervenen en les activitats programades de classe actuant com a models lingüístics.

Un cop entren a la classe els joves només poden parlar amb anglès, requisit indispensable perquè el projecte funcioni. Mentre són a classe sempre estan acompanyats pel mestre d’anglès i treballen en petits grups. Per aquests nois i noies aquesta tasca forma part d’una optativa que es realitza en el pla d’estudis de les escoles americanes que s’anomena “servei a la comunitat”