On som

Escola Isidre Marti
Carrer de les piles s/n

Tel. 933 713 042 –
FAX: 933 713 042
e-mail: a8016941@xtec.cat