Activitats Extraescolars

L’empresa que dona servei a les activitats del nostre centre és Prat Actiu.

L’AFA – d’acord amb el Projecte Educatiu de centre – és l’encarregada de gestionar les activitats de cada curs escolar.

Des de l’AFA i Prat Actiu us recorda que les activitats extraescolars d’enguany:

    1. Respecten els grups  de convivència estable de l’escola.
    2. Es prenen totes les mesures de prevenció, com són: gel, distància i mascareta.
    3. Tenen un mínim de 5 infants per activitat.

Us deixem la relació d’activitats i preus.