Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i concreta la seva aplicació.

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge en el centre i de totes les altres manifestacions.

El Projecte Lingüístic també regula el treball en llengua castellana i defineix els objectius, continguts i metodologia per a garantir que l’alumnat, al final de la seva escolaritat, assoleixi un domini equivalent al de català.

També pretén fer present la llengua anglesa per mostrar-la propera a la comunitat educativa.

Projecte Lingüístic Escola del Parc 08022902 – El Prat de Llobregat