Introducció


L’Escola del Parc és resultat d’una llarga història, que comença en els anys 30, del segle XX.

Una institució amb vuitanta anys d’història, reflexa els canvis i convulsions polítiques d’aquest Estat (IIª República, Guerra Civil, Franquisme, Monarquia Parlamentaria), les tendències artístiques, la cultura oficial i la cultura popular d’aquest llarg període. Els diferents noms de l’escola són l’exemple.

Els esforços de gestió i econòmics, que van suposar els diferents edificis que van ser seu de l’escola, són una bona mostra de la voluntat d’un poble, El Prat, perquè l’accés a l’educació de qualitat sigui un dret democràtic per a tothom.

Avui és una escola amb unes instal·lacions modernes, funcionals, de línies pures i luminositat, construïda amb estrictes criteris de respecte mediambiental.

De cada època de l’escola hi ha documentació històrica, de l’Arxiu Municipal del Prat i fotografies, cedides pel propietari dels drets, per a aquest recull històric.