Sortides Comunitat de Grans CURS 19/20

 

ACTIVITATS DE MATÍ 

     
 ACTIVITATS OBJECTIUS   DATA  GRUP  PREU 
Sortides al Parc Fondo d’en Peixo
 • Observar els canvis de la natura al llarg de l’any.
 • Fomentar actituds de respecte i de solidaritat envers els companys, el medi natural i el mobiliari urbà.
Curs escolar 4t, 5è i 6è  ——-

Learning english through theatre

 • Oferir un espai significatiu d’ús de la llengua fora de l’aula, com a eina de suport al procés d’aprenentatge de la llengua anglesa.

 • Afavorir la competència comunicativa de l’alumnat.

Curs escolar 4t, 5è i 6è 4 €
Jornada de Cros i Cursa d’Orientació.
 • Promoure la pràctica de la disciplina atlètica del cros en el tram urbà del riu Llobregat. 
 •  Donar a conèixer l’entorn fluvial de la nostra ciutat. 
 • Orientar-se a l’entorn natural del Prat.
Curs escolar 4t ——-
Conte col·laboratiu
 • Fomentar la lectura i l’escriptura desde el punt de vista del gust i la imaginació.
 • -Afavorir el treball conjunt amb altres centres.
Curs escolar 4t ——-
Taller de poesia
 • Acostar la poesia als infants.

 • Fomentar la creativitat en la construcció del llenguatge

Curs escolar 4t ——-
Coneix millor l’aigua
 • Comprendre i conèixer el cicle natural de l’aigua.

 • Consolidar alguns hàbits sostenibles de l’ús de l’aigua.

Curs escolar 4t ——-
Aules amb bon tracte “Un dia vaig ser petit, molt petit”
 • Crear un espai de relació i interacció entre infants i gent gran.
 • Afavorir la empatia dels infants envers la gent gran
Curs escolar 4t ——-
Les etiquetes parlen
 • Acostumar-se a llegir les etiquetes.
 • Utilitzar la informació per triar responsablement
Curs escolar 4t ——-
Taller a l’aula: animals vertebrats i invertebrats
 • Concienciar sobre la tinença responsable d’animals.

 • Classificar els organismes mitjançant l’observació de les seves característiques.

24/10/20 4t
Jornada esportiva de Jocs Cooperatius (Xarxa EF)
 • Fomentar la participació  i cooperació de l’alumnat en les activitats físico-lúdic-esportives.
 • Promoure el respecte vers les diferències  durant la cooperació entre l’alumnat mitjançant els jocs i les activitats físiques.
 • Fomentar l’autonomia i responsabilitat dels jugadors/es en les decisions grupals.
 • Respectar les regles i normes dels jocs per un bon funcionament col·lectiu.
 • Gaudir de la pràctica de l’activitat física o esportiva potenciant la vessant lúdica per sobre dels aspectes competitius.
 • Tenir cura de les instal.lacions i del material esportiu.
març 2020  ————

Esport Blau: Esports de Vela

 • Apropar l’esport de la vela a l’alumnat.

 • Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports de mar en l’entorn nàutic i marí.

 • Educar mitjançant l’esport, a treballar en equip i respectar el medi.

 • Assolir l’autonomia del navegant garantint un nivell adient de navegació.

Cada dimecres del 25 de setembre fins el 13 de novembre. 27€

Convivim amb la diversitat: taller de costura

 • Evidenciar les capacitats de les persones amb diversitat funcional.

 • Reflexionar pel que fa a conceptes com ara: diversitat, inclusió social, igualtat d’oportunitats.

 • Potenciar valors com el respecte de la diversitat, el treball en equip, l’esforç i la superació personal.

 • Fomentar conductes de reutilització o reciclatge de materials.

 Curs escolar    ————
 Circulem amb bicicleta
 • Desenvolupar el sentit de responsabilitat pel que fa a la conducció de la bicicleta, conèixer les conductes segures per circular com a vianant i com a conductor o conductora.
 • Difondre les normatives respecte a la circulació amb bicicleta.
 • Ser conscients que el respecte de les normes de circulació és bàsic en la seguretat viària.
 • Fomentar la convivència entre vianants, bicicletes i resta de vehicles.
 Curs escolar    ————
Actes de cloenda curs d’educació viària
 •  Adquirir hàbits i coneixements relacionats amb la seguretat a l’espai públic.
 Tercer trimestre      ————
Taller de participació: El Prat, Ciutat dels Infants
 • Fomentar la cultura de la participació i dels principis democràtics en els infants.
 • Recollir les opinions i propostes dels infants envers el tema que es treballa al taller, per tenir-les com a base del pla de treball anual del Consell dels Infants.
 • Contribuir a la construcció de la ciutat aportant-hi el punt de vista dels infants.
 • Fomentar la discussió ordenada, el debat, com a forma de coneixement.
 • Donar a conèixer la voluntat de continuació i de renovació del Consell dels Infants del Prat de Llobregat i engrescar els nois i noies a formar-ne part.
 Curs escolar     ————

Convivim amb la diversitat: taller de costura

 

 • Respecte i tol.lerància cap a la diversitat.
 • Empatitzar , en un treball comú, amb persones que conviuen amb una deficiència psíquica.
 • Saber que sempre podem aprendre de tothom.
 • Evidenciar les capacitats de les persones amb diversitat funcional. 
 • Reflexionar pel que fa a conceptes com ara: diversitat, inclusió social, igualtat d’oportunitats.
 • Potenciar valors com el respecte de la diversitat, el treball en equip, l’esforç i la superació personal.
 • Fomentar conductes de reutilització o reciclatge
Curs escolar ————

Si jo passo, passa tothom

 • Posar-nos en la pell d’aquells que conviuen amb algun tipus de discapacitat física .
Curs escolar ————

Trobada entre cultures

 • Conèixer la diversitat cultural que ens envolta i sentir respecte per totes elles.
Curs escolar ————
Internet segura: les xarxes socials
 • Identificar situacions de risc derivades del mal ús, propi o aliè, de les xarxes socials (WhatsApp, Instagram, Snapchat, etc.), aprendre a solucionar aquestes situacions i conèixer quines són les bones pràctiques per evitar ser víctima o autor d’un mal ús.
 Curs escolar  6è   ————
 17a Cantata Ciutat del Prat
 • Promocionar i difondre el cant coral entre els infants de la nostra ciutat.
 • Possibilitar que els nois i noies gaudeixin d’una jornada musical, lúdica i d’amistat.
 • Aprofitar el fet musical per educar en valors i en la sensibilitat.
 • Fomentar la cohesió entre l’alumnat de la ciutat.
 Tercer trimestre  6è  ————
 Escalada al Prat
 • Donar a conèixer els elements bàsics de l’escalada: materials, nusos que s’utilitzen, sistemes de seguretat i, evidentment, pràctica de l’escalada al rocòdrom.
 • Iniciar-se en l’activitat d’escalada en un rocòdrom.
 Tercer trimestre   6è Pendent de pressupost
Camins vius, alimentem l’ànima
 • Gaudir de les Arts en Viu en la seva plenitud.
 • Despertar l’esperit crític
Curs escolar 4t i 5è ——–
Sortides a la localitat relacionades amb el treball per Projectes
 • Fomentar el treball globalitzat, relacionant els aprenentatges amb l’entorn més proper
Curs escolar 4t, 5è i 6è ——–

SORTIDES D’UN DIA I COLÒNIES

 ACTIVITATS OBJECTIUS   DATA  GRUP  PREU 

Museu de les aigües (Cornellà)

 • Conèixer i apropar a l’alumnat als valors de l’aigua dolça.
 • Concienciar sobre la importancia de l’aigua al món
14/04/2010 4t Pendent de pressupost

Colònies. Can font

 • Fomentar el treball en equip.

 • Aprendre a solucionar problemes de forma cooperativa.

 • Reconèixer la responsabilitat de viure en grup.

3-4-5 de juny 4t Pendent de pressupost
Parc de Sant Llorenç de Munt

(Sant Llorenç de Munt)

 • Treballar l’ecosistema proper: identificar plantes i arbres
 • Diferenciar diferents zones del bosc.
 • Conèixer la fauna pròpia d’aquest ecosistema.

Finals de març

(data per concretar)

Pendent de pressupost

Aventura als arbres (Arenys de Munt)

 • Afavorir el contacte i la cohesió del alumnes a través d’activitats culturals i d’aventura

Finals de maig

(data per concretar)

Pendent de pressupost

La Sagrada Família i el Parc  Güell

 • Conèixer dues de les obres més importants d’en Gaudí d’una manera divertida i vivencial.
 • Sagrada Família: conèixer l’interior i exterior del temple així com els elements arquitectònics  que el fan únic al món.
 • Parc Güell: conèixer el Gaudí urbanista, la relació de la seva obra amb la natura i les noves tècniques constructives.
març

(data per concretar)

Pendent de pressupost
 Coneguem el Delta
 • Observar els paisatges del delta del Llobregat i els seus elements característics.
 • Conèixer els animals i plantes que viuen en aquests ambients, i treballar el concepte de biodiversitat.
 • Desenvolupar els hàbits d’observació.
 • Analitzar de manera general el desenvolupament de totes les infraestructures presents en aquest territori.
 • Fomentar conductes que facin possible el manteniment i la conservació dels diferents espais que integren el Delta.
 1r Trimestre    ————

Port Aventura

 • Sortida lúdica per tal de fer un comiat entranyable, divertit i diferent on han de mostrar un grau de responsabilitat, serietat i maduresa davant la llibertat que se’ls ofereix.
4-5 de juny de 2020 Pendent de pressupost