Serveis

L’AFA del centre és l’encarregada de gestionar dos dels serveis oberts a la comunitat educativa. Sempre es fa amb la col·laboració de la direcció del centre i seguint el seu projecte educatiu.

  1. Servei d’acollida matinal i menjador. Empresa Saber de Lleure S.L

2. Servei d’activitats extraescolars i lleure. Empresa Prat actiu