Projecte 1931

El Prat, a l’inci del segle XX, és un poble agrícola, que està en procés d’industrialització i creixement (1920: 3.591 habitants; 1930: 6.694 habitants).

A la fotografia aèria es pot observar el Casal de Cultura “Torre Balcells” i les Cases d’en Puig, fora del poble…

Donades les necessitats d’escolarització de la creixent població del Prat, l’Ajuntament es planteja construir dues escoles. Una d’elles serà el Joan Maragall.

El 20 de novembre de 1931 l’arquitecte municipal signa la Memòria del “Proyecto de Grupos Escolares, para niños y niñas, con ocho secciones cada grupo”, en “los terrenos conocidos como Fondo del Peixo”. El projecte, d’estil elegant neoclàssic contempla la biblioteca, museu científic, sala de dibuix, museu de treballs escolars, sala de actes i infermeria.

Aquesta és la façana principal, signada pel mateix arquitecte, el maig de 1935.

L’orientació prevista és paral·lela a l’Avinguda del Canal.

L’escola s’ubicaria fora del nucli urbà, al Fondo d’en Peixo, a l’esquerra de la imatge, (la bassa d’aigua).

La bassa del Fondo d’en Peixo.

Orientació i ubicació prevista, al costat del Parc.

Al final, les dificultats econòmiques per a dessecar i condicionar els terrenys per a la construcció de l’escola, van provocar l’endarreriment i posterior abandonament del projecte.

 

Si voleu consultar la documentació relativa al projecte, adjudicació, etc, aquí us uferim una mostra per deferència de l’Arxiu Històric Municiapl del Prat.