Projecte SORELL

El Projecte SORELL és un projecte de ciutat que té per objectiu promoure un consum més racional i sostenible; afavorint  l’estalvi de recursos, el reciclatge i la reutilització de materials en els centres educatius.

Projecte SORELL – Escola del Parc