Intencions educatives

La nostra escola es regeix pels valors: 

 • Cerca de l’excel·lència, a partir de la realitat social, cultural i personal del nostre alumant.
 • Defensa de la llengua i cultura catalanes com e eina de cohesió i foment de la inserció social, en un marc de respecte a la diversitat lingüística,  en una societat plurilingüe.
 • Inclusió educativa i social.
 • Respecte de les persones i creences i tolerància entre tots els components de la comunitat educativa.
 • Diàleg i mediació com a eines  per resoldre els conflictes.
 • Treball per la pau i la solidaritat.
 • Amistat i empatia per relacionar-se .
 • Participació democràtica i coresponsabilitat en la presa i execució dels acords.
 • Cooperació i treball en equip.
 • Cultura de l’esforç i del treball ben fet
 • Innovació  com eina de progrés i millora. Experimentació. Foment del raonament i l’esperit crític.
 • Sostenibilitat. Respecte per l’entorn natural i cultural.

 

 

Acolliment, Acompanyament, Afectivitat, Amistat, Aprendre a aprendre, Assertivitat, Companyerisme, Compromís, Comunicació, Coneixement, Convivència, Cooperació, Cosmopolitisme,  Creativitat, Dedicació, Diversitat, Educació, Empatia, Emprenedoria, Equip, Escoltar, Esforç, Estimuladora, Estudi, Formadora, Honestedat, Humilitat , Il·lusió, Implicació, Innovadora, Integradora, Intel·ligència , Motivació, Participativa, Perseverança, Pluralitat, Professionalitat, Propera, Proximitat, Qualitat, Recursos emocionals, Respecte, Socialització, Solidaritat, Sostenibilitat, Tolerància, Treball, Treball en equip, Unió