Construcció Escola, 1958

La Junta Municipal de Enseñaza Primaria acorda, 28 de juny de 1956, que es demani al Ministerio de Educación Nacional, la construcción de una escuela unitaria de niños y un parvulario.

El 21 de Julio aprova l’Ajuntament les obres per a habilitar provisonalment en el Palacete Municipal (actual Torre Muntades) una escuela de parvulos, amb un pressupost de 22.562,29 pesetas. Al final el cost serà de 32.599,68 pessetes, explicat de manera detallada.

El 22 de Desembre de 1956, les autoritats municipals i la Inspecció Educativa, aproven oficialment la posada en funcionament del parvulari. Molt il·lustratiu es la llista del material pedagògic de que disposa, encapçalat pel crucifix…

Les necessitats d’escolarització del Prat són molt greus i l’Ajuntament impulsa la continuïtat del projecte abandonat feia 20 anys:

Nova Memòria del Projecte, aprovada per l’Arquitecte Municipal Joaquim Moragues (maig de 1958).

Petició d’autorització al Director General de Banca, Bolsa e Inversiones, per a poder demanar un crèdit extraordinari a la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, d’un crèdit extraordinari de 2.825,888’32 pessetes, per a poder fer front a la construcció de l’edifici. (4 agosto 1959).

Presidente de la junta Central de Construcciones Escolares, comunica l’aprovació del Gobierno, por importe de 2.579.196’90 pesetas, y que l’Ajuntament haurà d’aportar 1.000.000 pessetes al pressupost.

Inauguració de l’Escola. Assistents, María Batet, directora de l’Escola, l’Alcalde i autoritats…també les militars.

Al setembre de 1961 s’inaugurà l’escola i es traslladen els infants escolaritzats al parvulari del Palacete Muncipal.

Recollida de la noticia a la Revista del Prat.

A l’any següent, nevada històrica al Prat.

El fofògraf, mirant cap a l’entrada principal de l’Escola, està situat on anira vint anys més tard el parvulari.

El Parc Fondo d’en Peixo ja era un eix de l’oci pratenc. A l’esquerra de la foto es situarà l’edifici actual.