Activitats i projectes relacionats amb la informàtica educativa al nostre centre.