Formació permanent

Els mestres i les mestres habitualment atenen cursos per a seguir formant-se com a professionals i continuar millorant la pràctica docent diària a l’escola.

Enguany, per donar continuitat a la formació “Currículum i avaluació competencial” que es va iniciar el curs anterior amb la Laura Farró, tot el claustre de l’Escola Colors assisteix al curs “Programem: del nivell de concreció al nivell de planificació i avaluació de les tasques d’aula”, dinamitzat per la Carme Florit (del CRP del Vallès Oriental) i la cap d’estudis Ana Tarín. L’objectiu d’aquesta formació és avançar en l’adequació de les programacions a les orientacions del Departament d’Ensenyament pel que fa als currículums d’educació primària i infantil, com a ordre d’avaluació i decret d’inclusió.