Pla d’organització curs 20-21

Després de la seva presentació i validació al Consell Escolar (8-9-20), es presenta a tota la comunitat educativa el pla d’organització definitiu pel curs 20-21, que recull totes les mesures previstes per enguany seguint les indicacions i requeriments dels departaments d’Educació i de Salut. Aquest document inclou les mesures extraordinàries de salut i higiene preses en l’actual situació de pandèmia i l’organització pedagògica que dóna resposta a les noves necessitats sorgides, sense renunciar als trets d’identitat del Projecte Educatiu de Centre.

Podeu descarregar el document aquí

Inici curs 2020 – 2021

Per a iniciar el curs 2020 – 2021 donant compliment als requeriment normatius dels departaments de Salut i Educació, l’equip de l’escola Colors publicarà properament el pla d’obertura definitiu que recull les mesures organitzatives i sanitàries pel present curs, reestructurant els agrupaments, accessos i itineraris, assignació de docents i d’espais recollits al pla provisional per adaptar-los a les darreres instruccions.

Per tal de vetllar pel coneixement de tota la comunitat del funcionament d’aquest curs i alhora per poder fer una acollida adequada dels infants, els propers dies s’han previst les següents accions:

3 de setembre (matí i tarda): Acollida en petits grups de les famílies de P3 per part de la tutora i equip directiu.

9 de setembre (15.30 h): Reunió virtual d’inici de curs per a totes les famílies de P3 a 6è per donar a conèixer el Pla d’Organització de Centre curs 20 – 21 (es facilitarà l’enllaç per fer la trobada a través de la plataforma Meet).

9 i 10 de setembre: Acollides individuals dels infants de P4 a 6è per acompanyar-los en el descobriment de la nova realitat escolar (noves aules, entrades i sortides, nous agrupaments, tutores assignades, etc.). Donada la situació d’alt risc sanitari, aquestes acollides es faran en petits grups, en hores assignades des del centre, i dirigides a un membre de la unitat familiar com a acompanyant de cada infant, complint les mesures de dur mascareta, respectar la distància mínima de seguretat, i signatura de la declaració responsable en el moment de la visita.