Casal vacacional de setembre

A L’INSTITUT ESCOLA TERESA ALTET DE L’1 AL 10 de SETEMBRE de 2020
Durant els dies laborables de les vacances escolars d’estiu, abans de l’inici del nou curs, els Casals Infantils Diaris ofereixen els Casals Vacacionals amb diferents horaris i combinacions (del dia 1 al 10 de setembre).
L’oferta de l’activitat és per a tots els dies del Casal Vacacional, respectant sempre la mateixa modalitat i sense tenir en compte combinacions horàries entre els dies.
Enguany per la situació d’excepcionalitat a causa de la pandèmia, com la resta, el Casal Vacacional de Setembre també ha estat adaptat , per tal d’assegurar el compliment de la normativa i d’aquesta manera garantir la seguretat de tots/es els/les participants. Per aquest motiu, el Casal oferirà un total de 40 places distribuïdes en grups de 10 infants que disposaran d’educadors/es exclusius/es i que no es relacionaran entre ells. De la mateixa manera els espais utilitzats també seran d’ús exclusiu per a cada grup.
Tant les entrades com les sortides del Casal seran esglaonades i s’informarà a cada grup de l’horari d’entrada i sortida corresponent.
Consulteu tota la informació als següents enllaços:

Informació Casal vacacional de setembre     Full d’inscripció

Llista definitiva d’alumnat assignat al nostre centre

Al següent enllaç podeu consultar la llista d’alumnes admesos a la nostra escola:

ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE

El període de matriculació serà del 13 al 17 de juliol.

Podeu demanar cita prèvia per fer la matriculació fent clic aquí: Cita Prèvia

Haureu de portar la següent documentació:

  1. El carnet de vacunacions on constin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.
    – Si no es té carnet de vacunacions cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents.
    – Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
  2. 4 fotografies mida carnet.
  3. Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça (quan sigui possible).

Si no podeu fer la matriculació presencialment, poseu-vos en contacte amb l’escola a través del mail:    a8061154@xtec.cat

Final de curs P3B

Els infants de P3B comparteixen amb tots vosaltres les seves darreres activitats. Aneu a Fotos/P3/Video final P3B

Darrers treballs a P4

Les nenes i els nens de P4 comparteixen amb tots nosaltres els seus últims treballs de curs. Aneu a Fotos/P4/Darrers treballs a P4 A i B

English Works P5

Els infants de P5 aprenen l’anglès i ens ensenyen els seus progressos. Aneu a Fotos/P5/English Works 2 part