Espai informatiu (família i escola, biblioteca, medi ambient, llengua anglesa, música…)