Projecte de Direcció

El Projecte de Direcció és un document bàsic de gestió del centre docent i un instrument de la seva autonomia: desplega el projecte educatiu, quantifica i temporalitza les millores i vincula l’acció dels òrgans unipersonals i col·legiats. Feu clic a la imatge per veure la presentació del Projecte.