ACDE

El Departament d’Educació impulsa i prioritza els acords de corresponsabilitat amb els centres educatius, amb la finalitat de:

– potenciar l’autonomia dels centres

– donar suport als objectius del projecte de direcció

– fomentar el lideratge fort i distribuït de la direcció i de l’equip directiu

Els acords de corresponsabilitat es signen amb centres que desenvolupen estratègies orientades a assegurar l’equitat i a millorar els resultats educatius en entorns de característiques socio- econòmiques i culturals desafavorides o singulars, així com a prevenir l’abandonament primerenc de l’educació i la formació. També amb aquells centres que desenvolupen projectes d’excel·lència educativa que aporten experiències de qualitat al sistema educatiu.

En aquest document es recull l’acord de corresponsabilitat amb el Departament d’Ensenyament pel curs 2019-20.