Projecte educatiu

El nou centre té com a marc de referència l’escola pública, i com a tal té unes línies generals que la caracteritzen:

 • Escola catalana
 • Escola democràtica i coeducativa
 • Escola respectuosa amb la diversitat cultural
 • Escola integradora, compensadora, cooperativa i solidària
 • Escola oberta a les tecnologies de la informació
 • Escola impulsora de l’anglès com una llengua més a la nostra comunitat
 • Escola sensible amb l’educació musical
 • Escola participativa i oberta a les famílies

El nostre projecte d’escola promou el desenvolupament integral de l’alumnat basant-se en:

 • L’ús de les tecnologies de la informació més innovadores com a eines d’aprenentatge de les diferents àrees curriculars.
 • L’aprenentatge de l’anglès s’inicia a educació infantil, a partir de pàrvuls de 3 anys setmanalment i a partir de P4 diàriament, en sessions de mitja hora. A tota la primària, a part de les sessions diàries, també s’imparteixen unitats del medi natural en anglès.  Al cicle superior es fa plàstica en anglès i francès. Durant el temps de menjador també disposem d’un monitor de parla anglesa, com a suport al nostre projecte lingüístic del centre. D’aquesta manera assegurem que els nostres alumnes, en acabar la primària, a part del català i del castellà, tinguin un bon domini de l’idioma que es fa servir com a referent a la Unió Europea.
 • L’observació i l’experimentació com a eines per arribar a descobrir els conceptes científics.
 • L’aprenentatge de viure junts amb diferents cultures i l’aprofitament de la diversitat cultural com a mitjà per a enriquir la nostra cultura.
 • Sensibilització amb els altres: Projecte “Som iguals, som diferents”
 • La formació d’aprendre a ser i a créixer com a persona.

Podeu consultar els diferents documents de l’escola que formen part del nostre Projecte Educatiu: