Projectes d’innovació

La nostra escola participa en els següents projectes d’innovació:

  • ILEC (Impuls a la lectura). L’ILEC té com a objectiu potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves. La competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
  • AIL (Aprenentatge inicial de la lectura). A l’AIL es defineixen objectius per l’aprenentatge de la lectura i la comprensió lectora a EI i CI. Es planifica la metodologia i l’avaluació, incloent-hi les activitats i la intervenció docent a partir de l’avaluació de l’alumnat.
  • Apadrinem el nostre patrimoni (Els diables de la riera).El Programa “Apadrinem el nostre patrimoni” es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, la qual cosa comporta donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista cultural i, alhora, fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant, és a dir, que arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola.
  • GEP (Grup experimental de plurilingüisme). El programa d’innovació pedagògica GEP té com a finalitat millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.