Estructura organitzativa

 

Estructura organitzativa i mails de contacte
Equip Directiu

Mail general de contacte amb l’Equip Directiu: a8061154@xtec.cat

Director   Joan Barranco Moya    perfil professional jbarran3@xtec.cat

Cap d’Estudis    Rosa Mª Albesa Calvo   perfil professional ralbesa@xtec.cat

Secretària    Elena Garrido Marco    perfil professional egarrid4@xtec.cat

Equip de Cicle Infantil:

 • Fina Ruíz Bailén: Tutora de P3 A i coordinadora d’Educació Infantil. jruiz9@xtec.cat

 • Irene Baeza Albalate: Tutora de P3 B. ibaeza2@xtec.cat

 • Irene Luque Frias: Cotutora P3B  iluque1@xtec.cat

 • Lurdes Alonso Bernal: Tècnica d’Educació Infantil. malon6@xtec.cat

 • Fausti Blanco López: Tutora de P4 A. fblanco2@xtec.cat

 • Teresa Colomer Larrucea : Tutora de P4 B. tcolome2@xtec.cat

 • Mariona Oca Baradad: Tutora de P5 A. moca2@xtec.cat

 • Yolanda Roldán Muñoz: Tutora de P5 B. yroldan2@xtec.cat

 • Rachel Gerez Galan: Mestra especialista d’anglès. rgerez@xtec.cat

 • Sandra Díez Tirado : Mestra d’Infantil.   sdiez20@xtec.cat

 • Vanessa Ávila Pareja: Mestra d’infantil   vavila3@xtec.cat

Equip de Cicle Inicial:

 • Sara Gómez Segura: Tutora de 1r A. sgomez53@xtec.cat

 • Anna Maria Niubó González: Tutora de 1r B. aniubo3@xtec.cat

 • Laia Soler Cundins: Tutora de 2n A i especialista d’anglès. lsoler38@xtec.cat

 • Xènia Pérez Forcada: Tutora de 2n B i coordinadora de Cicle Inicial.  xperez6@xtec.cat

 • Mariví San José Espelta: Especialista d’Educació Física i coordinadora de la Biblioteca escolar. msanjos4@xtec.cat

 • Raquel Muñoz Garrido: Mestra especialista d’anglès i tutora de l’aula d’acollida. rmunoz10@xtec.cat

 • Ivo Gama Pérez: Mestre de primària. igama@xtec.cat

Equip de Cicle Mitjà:

 • Mariola Bellver Francés: Tutora de 3r A i especialista d’Educació Física. mbellve2@xtec.cat

 • Xesca Pol Hernández: Tutora de 3r B i especialista d’educació Física. fpol@xtec.cat

 • Lidia Soler Serrano: Tutora de 4t A. lsoler4@xtec.cat

 • Remei Borrull Martínez: Tutora de 4t B, mestra de religió i coordinadora de Cicle Mitjà. rborrull@xtec.cat

 • Anna Barberà Cubero: Mestra especialista d’anglès i coordinadora d’informàtica. abarber7@xtec.cat

 • Ruy Gama Pérez: Mestre de Primària i Educació Física. rgama@xtec.cat

Equip de Cicle Superior:

 • Beatriu Albesa Calvo: Tutora de 5è A. balbesa@xtec.cat

 • Maria Torruella Cos: Tutora de 5è B i mestra especialista de francès. mtorrue8@xtec.cat

 • Amparo Arjona López: Tutora de 5è C i coordinadora de riscos laborals. aarjona6@xtec.cat

 • Roser Jiménez Jiménez: Tutora de 6è A i coordinadora de cicle superior. mjimen33@xtec.cat

 • Montserrat Anguera Utrera: Tutora de 6è B. mangue23@xtec.cat

 • Raquel Castro Cantador: Mestra especialista de música. rcastro5@xtec.cat

 • Elena Guirao García: Mestra especialista d’anglès i coordinadora de llengües estrangeres. eguirao2@xtec.cat

 • Arturo Cholvi Sansaloni: Mestre de Primària i Educació Física. acholvi@xtec.cat

Equip d’Educació Especial:

 • Sara Valiente Lorite: Mestra d’Educació especial i tutora de la unitat de suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI). svalien3@xtec.cat

 • Lourdes Ventura Morales: Mestra d’Educació Especial, coordinadora d’EE i coordinadora LIC. lventur4@xtec.cat

 • Cristina Roca Sánchez: Mestra d’Educació Especial. croca26@xtec.cat

 • María Angels Rodríguez Moreno: Educadora de la SIEI. mrodr563@xtec.cat

 • Psicopedagoga de l’EAP Laura Medrano Puigdollers    lmedrano@xtec.cat
 • Logopeda del CREDA: Elena Parra Gil   eparra5@xtec.cat
 • Vetlladores Elisenda Solé i Climent i Emily Zambrano Cedeño
Personal no docent

Administrativa Montserrat Puigdevall Soldevila
Conserge Dídac Salido Torres

Aneu a la barra d'eines