Aportacions de famílies

Les famílies feu diferents tipus de pagament:

A l’escola:

L’escola cobra les aportacions de famílies per material fungible i d’ús educatiu que són de 98 euros a Educació Infantil i de 88 euros a Educació Primària un cop al curs. Les sortides i colònies no es paguen en una quota conjunta, sinò que es cobren les quantitats per cada una de les activitats quan es realitzen.

A l’AFA:

L’AFA gestiona les quotes de llibres fungibles i socialitzats i estableix una quota única per cada curs de 115 euros per Educació Infantil i de 160 euros per Educació Primària (inclòs quota d’AFA i disfressa de carnaval). A més, l’AFA gestiona el menjador escolar i les activitats extraescolars. Podeu consultar el document adjunt de l’AFA amb els preus de les activitats extraescolars i vestuari.

Dossier AMPA