CIRCULAR INFORMATIVA NÚM. 2

Benvolgudes famílies,
Al següent enllaç trobareu la segona circular informativa, que també us hem enviat per correu electrònic.

Circular informativa n. 2

Recordeu que tots els alumnes han de portar els següents documents degudament emplenats i signats i entregar-los a la recepció de l’escola o al professor de l’alumne:

  • La Declaració de responsabilitat
  • L’autorització per al procediment de casos i contactes

A la circular informativa trobareu l’enllaç als documents.