ACCÉS A GWIDO – COMPTE DE PARE/MARE/TUTOR

NOVETAT!
Aquest curs l’accés a Gwido, la plataforma acadèmica a on hi trobareu els horaris, matrícules, quotes i informes es realitzarà des del compte del pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a. D’aquesta manera des d’un únic compte podreu accedir a les dades dels vostres fills/es. Us serà molt útil sobretot en el cas de tenir més d’un/a fill/a al centre, ja que des d’un mateix compte podreu veure les dades de tots.

Els propers dies cada tutor que tingui el correu informat al nostre sistema rebrà per correu electrònic les noves dades d’accés al Gwido.

ATENCIÓ: la contrasenya que us enviarem caduca en 5 dies. Una vegada l’hàgiu canviat ja no té data de caducitat.