Draw a Scientist Test

Aquesta setmana es celebra el Dia de la Dona Científica i estem preparant diferents activitats per donar visibilitat a la importància de les dones en aquest món.

Abans de tractar la temàtica amb l’alumnat, hem volgut fer el Draw a Scientist Test.

Hem demanat a tot l’alumnat de primària “dibuixar una persona científica” per saber la percepció que tenen sobre aquesta professió i veure quins estereotips predominen.

Els resultats? Comproveu…

El 81,5% de les nenes han dibuixat dones científiques

El 18,5% de les nenes han dibuixat homes científics

 

 

El 98,7% dels nens han dibuixat homes científics

El 1,3% dels nens han dibuixat científiques

 

 

Les estadístiques afirmen que és a l’etapa de secundària quan més es marquen els estereotips de gènere en els interessos científics.

Hem de trencat aquestes estadístiques!! I a l’Estel ho intentarem potenciant aquestes vocacions!