Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Composició del Consell Escolar de l’Escola Estel

Representants del sector pares i mares Representants del sector mestres

Anna Flinch

Gemma Garcia

Montse Ramírez

Ran Roger

Irene Campos

Marta Fernández-Arroyo

Maria Garriga

Mireia Izquierdo

Sara Querol

Representant de l’AMPA Representant del sector no docent
Arantxa Salaverría Ruth Fernández
Representant de l’administració Secretaria
Gemma Castellví Vanesa Muñoz
Cap d’estudis Presidenta
Carme Pagan Montserrat Lapeyra

Normativa sobre els Consells Escolars dels centres públics