Equip humà

Curs 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL
Inf-3 Maria Padilla
Inf-4 Gemma Orpinell
Inf-5 Maria Garriga
Suport Educació Infantil Mireia Izquierdo / Síria Díaz
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
1r Paula Rey
2n Sara López
Suport Cicle Inicial Clara Santamaria
3r Penélope Rodríguez
4t Montse Capdevila
Suport Cicle Mitjà Luís García / Carme Pagan
Nerea García
6e Mireia Pérez
Suport Cicle Superior Estela Villegas
Atenció a la Diversitat Marta Fernández-Arroyo
EQUIP DIRECTIU
Cap d’estudis Carme Pagan
Secretària Estela Villegas
Directora Vanesa Muñoz
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Tècnica d’Educació Infantil Pendent confirmació
Auxiliar d’Educació Especial Paqui Lorite
Auxiliar administratiu Ivan Pérez de Villar
Conserge Montse Canals