Equip humà

Educació Infantil

P3 Maite Ferran
P4 Mireia Izquierdo /  Cristina Martínez
P5 Maria Garriga
Coordinació i suport Sara Querol

Educació Primària

1r Mònica Cánovas
2n Montse Capdevila  / Susana Alonso
3r Estela Villegas
4t Nerea García
Sonia Juy
Irene Campos

Especialitats

Educació musical Clara Santamaria
Irene Campos
Educació física Montserrat Lapeyra
 Programació i Robòtica Vanesa Muñoz
Clara Santamaria
 Llengua Anglesa Mònica Cánovas
Nerea Garcia
Vanesa Muñoz
Castellà i biblioteca Carme Pagan
Atenció a la diversitat Marta Fernández-Arroyo

Equip directiu

Directora Montserrat Lapeyra
Cap d’estudis Carme Pagan
Secretària Vanesa Muñoz

Personal d’administració i serveis (PAS)

Conserge Sílvia Garcia
Administratiu Ivan Pérez
Auxiliar d’Educació Especial Paqui Lorite