Acollida

  • Aquest servei està íntegrament gestionat per l’AMPA de l’escola
  • El servei d’acollida pot ser fix o esporàdic. Per a que un nen es consideri fix haurà d’utilitzar el servei de dilluns a divendres durant tot el mes.
  • El servei d’acollida fix del matí es presenta en dues modalitats:
    • Modalitat completa: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 7:45 a 9:00 del matí i hi pot esmorzar
    • Modalitat reduïda: el nen/a pot fer ús del servei d’acollida de 8:30 a 9:00 del matí, però ja no hi pot esmorzar
 Normativa pel servei d’acollida matí
  • Els alumnes que arribin entre les 7:45h i les 8:30h podran esmorzar a l’escola.

El servei proporcionarà només la llet, però la resta d’aliments (cereals, entrepans, pot de xocolata en pols…) l’haurà de portar la família. Cal posar el nom de l’alumne i el curs a la capsa dels cereals o al pot de xocolata en pols.

  • Una vegada hagin entrat els nens/es al menjador, els pares i mares no podran restar al menjador.