Missió

Som una escola que volem fer un pas endavant i volem posar-nos al dia en aquesta societat que va evolucionant.

La nostra societat està canviant a un ritme vertiginós i els infants necessiten una altra manera de fer i d’aprendre. Volem que s’emocionin, que sentin curiositat, que es facin bones preguntes i és en aquest sentit on volem, a partir de la reflexió, adaptar-nos al que els nostres infants necessiten.