El nostre far: el camí que volem seguir

Volem ser una escola capdavantera i pionera en el tractament dels diferents llenguatges i que aquests ajudin als nostres alumnes a desenvolupar-se de manera harmònica i en totes les dimensions.

Volem ser una escola amb professionals que estan al dia, que estan ben formats i que estan disposats i preparats per atendre al seu alumnat.

Volem que l’escola sigui una escola viva on els mestres i els infants siguin investigadors i creadors de la realitat.

El nostre far és despertar, tant en els infants com en l’equip pedagògic, l’emoció i el plaer per aprendre.