Visió

Volem seguir innovant i volem oferir als nostres infants la possibilitat de conèixer-se i desenvolupar-se en un ambient agradable, de tranquil·litat i on se sentin acompanyats en tot moment per l’adult.

La curiositat, el descobriment i l’experimentació barrejat amb l’emoció són l’eix central que millorarien l’atenció i, per tant, els aprenentatges.

Volem afavorir el treball cooperatiu i col·laboratiu entre els nostres alumnes ja que ens construïm en relació amb l’altre i això ens ha de permetre crear un bon clima de convivència i que els nens i nenes vagin assolint un grau d’autonomia amb el pas del temps.