Valors

Confiança, en els infants, en els professionals que els acompanyen i en les famílies.

Curiositat, per obrir-nos al món i seguir descobrint i experimentant.

Emoció, per fer-nos vibrar i sentir el plaer que signifiquen els nous aprenentatges.

Responsabilitat, per poder valorar la llibertat i l’autonomia.

Respecte i pertinença, entenent que tots i cadascun som diferents i que tots tenim un lloc únic i especial en aquesta escola.

Cooperació, ser capaços de treballar en equip amb un objectiu comú.

Coneixement, que ens permeti gestionar els aprenentatges i la presa de decisions.