L’infant, centre de l’aprenentatge

“Entendemos el niño como una persona que desde el nacimiento es comprendida como un ser completo, constructor activo, aquí y ahora, de sus relaciones en cada uno de sus estadios y no sólo un proyecto futuro a devenir, a construir o a destruir.”

Myrtha Chokler

Entenem que aquest nou camí que volem emprendre començarà a donar protagonisme als infants. Aquest protagonisme no està renyat amb els continguts. Volem que els infants al final de la seva etapa primària hagin assolit totes les competències necessàries per a enfrontar-se a la realitat i la vida social. És per això que creiem necessari posicionar els infants en el centre del seu propi procés d’aprenentatge.

Volem posar l’enfoc en els procediments i en les actituds per a que els infants puguin adaptar-se i intervenir a les noves situacions que es puguin trobar, i per tant, que els permeti treballar coneixements per a la vida, per poder entendre el món i ser més feliços.