Projecte d’intel·ligències múltiples

La teoria de les Intel·ligències Múltiples és un model proposat per Howard Gardner (1983) en el seu llibre Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences.

En aquest es defineix la intel·ligència com un conjunt de capacitats bio-psicològiques diverses, diferents i independents però que funcionen conjuntament. Fins fa poc temps la intel·ligència es considerava quelcom innat i inamovible i l’educació no podia canviar aquest fet. No es pot negar el component genètic que capacita l’ésser humà com el que és, però les potencialitats que el conformen es desenvolupen d’una o altra manera depenent del medi ambient que l’envolta, les experiències viscudes, l’educació rebuda, etc.

Avui es defineixen les intel·ligències com les competències que ajuden a la resolució de problemes, i les habilitats que faciliten generar-ne de nous, crear productes o oferir serveis valuosos dins d’un determinat àmbit cultural.

Aquesta nova definició amplia el camp del que s’ha entès per intel·ligència fins ara, i estableix el que ja s’intuïa des de fa algun temps: un gran expedient acadèmic no és garantia per desenvolupar-se amb un cert èxit a la vida.

Totes les intel·ligències tenen la mateixa importància a l’hora d’ajudar a tenir més o menys èxit a la vida, no n’hi ha cap que sobresurti envers les altres. Per tant, sota aquesta concepció cal defugir d’aquelles opcions educatives que no les tracten amb aquesta equivalència, i a la pràctica prioritzen, com s’ha fet tradicionalment, les intel·ligències lògico-matemàtica i lingüística front totes les altres, amb pràctiques metodològiques uniformes i universals actuant com si tot l’alumnat les desenvolupés de la mateixa manera.

inteligencies multiplesA la nostra escola, volem aconseguir activar o mobilitzar totes les intel·ligències tenint en compte que cada intel·ligència, capacitat o competència necessita la presentació dels seus continguts curriculars de formes diverses.

Per a totes les etapes, E.I, E.P. i ESO es proposen els següents objectius:

  • Detectar els punts forts i els punts febles de l’alumnat.
  • Incorporar activitats de les diferents intel·ligències al currículum i al projecte interdisciplinari a l’alumnat d’infantil i primària i al crèdit de síntesi als alumnes de secundària.
  • Treballar amb les noves metodologies aplicant les intel·ligències múltiples.
  • Presentar les diferents intel·ligències múltiples a l’alumnat.
  • Avaluar els aprenentatges de l’alumnat a partir de les intel·ligències múltiples (les rúbriques).